Dit lossen we op

Jaarrekeningen

Diensten

De jaarrekening van je onderneming is een financieel verslag over het afgelopen boekjaar. Deze bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening inclusief een toelichting.

Vanwege de complexiteit van de jaarrekening kiezen veel ondernemers ervoor om dit niet zelf te doen. Accountantskantoor Kreulen heeft alle expertise in huis om de jaarrekening van elk soort onderneming samen te stellen. Wij weten met welke wettelijke grondslagen we rekening moeten houden en aan welke specifieke eisen een jaarrekening dient te voldoen. Wij doen dit graag voor je.

Als we de jaarrekening van je onderneming hebben samengesteld, hechten we er waarde aan om deze met je te bespreken. Wij vinden het logisch om attentiepunten met je te delen en je te adviseren. Zo helpen we je verder.

Het samenstellen van de jaarrekening overlaten aan onze experts? Neem vrijblijvend contact met ons op!